hikvision

anninhhoanggia.com
Giới thiệu Giới thiệu Hệ thống chi nhánh Hệ thống chi nhánh Khuyến Mãi Khuyến Mãi Tin tức Tin tức
anninhhoanggia.com
anninhhoanggia.com
Hotline
0977923686
anninhhoanggia.com
hikvision
Mã SP : 01HIK-HD
Lắp đặt trọn bộ gói 1 camera hikvision HD 1.0MP
2 , 1 6 0 ,
2,350,000 đ
-8.%
Lắp đặt trọn bộ gói 1 camera hikvision HD 1.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : HP-5632NI-PRO4
HP-5632NI-PRO4
1 9 , 5 4 5 ,
2,320,000 đ
HP-5632NI-PRO4
Giỏ hàng
Mã SP : HP-5632NI-PRO2
HP-5632NI-PRO2
1 2 , 3 5 0 ,
15,680,000 đ
-21%
HP-5632NI-PRO2
Giỏ hàng
Mã SP : HP-5616NI-PRO2
HP-5616NI-PRO2
7 , 5 6 0 ,
9,830,000 đ
-23%
HP-5616NI-PRO2
Giỏ hàng
Mã SP : HP-5608NI-PRO
HP-5608NI-PRO
4 , 0 5 0 ,
5,790,000 đ
-30%
HP-5608NI-PRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2SP2225IW-GPRO
HP-2SP2225IW-GPRO
2 2 , 1 5 0 ,
28,650,000 đ
-22%
HP-2SP2225IW-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2SP1225IW-GPRO
HP-2SP1225IW-GPRO
1 9 , 5 6 0 ,
23,900,000 đ
-18%
HP-2SP1225IW-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD2T43G0-GPRO8
HP-2CD2T43G0-GPRO8
6 , 3 5 5 ,
7,990,000 đ
-20%
HP-2CD2T43G0-GPRO8
Giỏ hàng
Mã SP : HK-2CD2T21G1-GPRO
HK-2CD2T21G1-GPRO
3 , 2 5 0 ,
4,000,000 đ
-18%
HK-2CD2T21G1-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HK-2CD2D21G0-GPRO
HK-2CD2D21G0-GPRO
3 , 3 5 0 ,
4,000,000 đ
-16%
HK-2CD2D21G0-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD1D27G-PRO
HP-2CD1D27G-PRO
4 , 3 5 0 ,
5,290,000 đ
-17%
HP-2CD1D27G-PRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD1T27G-PRO
HP-2CD1T27G-PRO
4 , 3 5 0 ,
5,290,000 đ
-17%
HP-2CD1T27G-PRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD1D43G0E-GPRO
HP-2CD1D43G0E-GPRO
3 , 6 5 0 ,
4,260,000 đ
-14%
HP-2CD1D43G0E-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD1D23G0E-GPRO
HP-2CD1D23G0E-GPRO
2 , 1 5 0 ,
2,880,000 đ
-25%
HP-2CD1D23G0E-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD1T43G0E-GPRO
HP-2CD1T43G0E-GPRO
3 , 6 5 0 ,
4,260,000 đ
-14%
HP-2CD1T43G0E-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : HP-2CD1T23G0E-GPRO
HP-2CD1T23G0E-GPRO
2 , 1 5 0 ,
2,880,000 đ
-25%
HP-2CD1T23G0E-GPRO
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7208HQHI-K2
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7208HQHI-K2
4 , 2 0 0 ,
6,010,000 đ
-30%
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7208HQHI-K2
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7216HQHI-K1
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh DS-7216HQHI-K1 Full HD
5 , 7 0 0 ,
8,450,000 đ
-32%
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh DS-7216HQHI-K1 Full HD
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7208HQHI-K1
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7208HQHI-K1 Full HD
3 , 0 5 0 ,
4,990,000 đ
-38%
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7208HQHI-K1 Full HD
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7204HQHI-K1
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh DS-7204HQHI-K1 Full HD
1 , 9 5 0 ,
3,220,000 đ
-39%
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh DS-7204HQHI-K1 Full HD
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7116HQHI-K1
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh Full HD DS-7116HQHI-K1
4 , 2 5 0 ,
5,210,000 đ
-18%
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh Full HD DS-7116HQHI-K1
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7108HQHI-K1
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh Full HD DS-7108HQHI-K1
2 , 6 5 0 ,
4,400,000 đ
-39%
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh Full HD DS-7108HQHI-K1
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7104HQHI-K1
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh Full HD DS-7104HQHI-K1
1 , 6 5 0 ,
2,790,000 đ
-40%
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh Full HD DS-7104HQHI-K1
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7216HGHI-F1/N
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh DS-7216HGHI-F1/N
2 , 8 5 0 ,
4,150,000 đ
-31%
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh DS-7216HGHI-F1/N
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7208HGHI-F1/N
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7208HGHI-F1/N
1 , 8 5 0 ,
2,460,000 đ
-24%
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7208HGHI-F1/N
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7204HGHI-F1
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh DS-7204HGHI-F1
1 , 2 5 0 ,
1,950,000 đ
-35%
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh DS-7204HGHI-F1
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7116HGHI-F1/N
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh DS-7116HGHI-F1/N
2 , 3 5 0 ,
4,070,000 đ
-42%
Đầu Ghi Hình Hikvision 16 Kênh DS-7116HGHI-F1/N
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7108HGHI-F1/N
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7108HGHI-F1/N
1 , 4 5 0 ,
2,370,000 đ
-38%
Đầu Ghi Hình Hikvision 8 Kênh DS-7108HGHI-F1/N
Giỏ hàng
Mã SP : DS-7104HGHI-F1
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh DS-7104HGHI-F1
1 , 1 5 0 ,
1,860,000 đ
-38%
Đầu Ghi Hình Hikvision 4 Kênh DS-7104HGHI-F1
Giỏ hàng
Mã SP : 04HIK-FULLHD
Lắp đặt trọn bộ gói 4 camera hikvision Full HD 2.0MP
4 , 0 3 0 ,
4,650,000 đ
-13%
Lắp đặt trọn bộ gói 4 camera hikvision Full HD 2.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : 02HIK-HD
Lắp đặt trọn bộ gói 2 camera hikvision HD 1.0MP
2 , 5 6 0 ,
3,250,000 đ
-21%
Lắp đặt trọn bộ gói 2 camera hikvision HD 1.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : 04HIK-FULLHD
Lắp đặt trọn bộ gói 2 camera hikvision Full HD 2.0MP
2 , 6 6 0 ,
3,550,000 đ
-25%
Lắp đặt trọn bộ gói 2 camera hikvision Full HD 2.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : 08HIK-FULLHD
Lắp đặt trọn bộ gói 8 camera hikvision Full HD 2.0MP
8 , 5 5 0 ,
9,500,000 đ
-10%
Lắp đặt trọn bộ gói 8 camera hikvision Full HD 2.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD2121G0-IS
Camera IP dome HIKVISION DS-2CD2121G0-IS 2.0MP full HD
1 , 5 3 4 ,
2,930,000 đ
-47%
Camera IP dome HIKVISION DS-2CD2121G0-IS 2.0MP full HD
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD2T21G0-IS
Camera IP thân trụ HIkvision DS-2CD2T21G0-IS 2.0MP full HD
1 , 9 5 6 ,
3,260,000 đ
-40%
Camera IP thân trụ HIkvision DS-2CD2T21G0-IS 2.0MP f...
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD1201-I5
Camera IP thân trụ HIkvision DS-2CD1201-I5 1.0MP
Liên hệ
Camera IP thân trụ HIkvision DS-2CD1201-I5 1.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS 2CD2T23GOi8
Camera IP thân trụ HIKVISION DS - 2CD2T23GOi8 2.0MP
2 , 6 6 4 ,
4,440,000 đ
-40%
Camera IP thân trụ HIKVISION DS - 2CD2T23GOi8 2.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS 2CD1123GOE
Camera IP dome HIKVISION DS -2CD1123GOE 2.0 MP
1 , 1 2 8 ,
1,880,000 đ
-40%
Camera IP dome HIKVISION DS -2CD1123GOE 2.0 MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS 2CD1043GOE
Camera IP thân trụ HIkvision DS 2CD1043GOE 4.0MP
1 , 4 5 8 ,
2,430,000 đ
-40%
Camera IP thân trụ HIkvision DS 2CD1043GOE 4.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS 2CD1023GOE
Camera IP thân trụ HIkvision DS 2CD1023GOE 2.0MP
1 , 4 5 8 ,
2,430,000 đ
-40%
Camera IP thân trụ HIkvision DS 2CD1023GOE 2.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD2043GO-I
DS-2CD2043GO-I Camera IP Thân trụ HIkvision 4.0MP
Liên hệ
DS-2CD2043GO-I Camera IP Thân trụ HIkvision 4.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD1143-GOE
Camera IP Bán Cầu HIkvision DS-2CD1143-GOE 4.0MP
Liên hệ
Camera IP Bán Cầu HIkvision DS-2CD1143-GOE 4.0MP
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD1301-I
Camera IP bán cầu HIKVISION DS-2CD1301-I chính hãng
Liên hệ
Camera IP bán cầu HIKVISION DS-2CD1301-I chính hãng
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD2423G0-IW
DS-2CD2423G0-IW Camera wifi không dây HIkvision
Liên hệ
DS-2CD2423G0-IW Camera wifi không dây HIkvision
Giỏ hàng
Mã SP : DS-2CD2443G0-IW
DS-2CD2443G0-IW Camera wifi không dây HIkvision
1 , 7 5 0 ,
2,350,000 đ
-25%
DS-2CD2443G0-IW Camera wifi không dây HIkvision
Giỏ hàng
Cách cài đặt camera trên điện thoại với IVMS4200 và Hik-connect A-Z

Cách cài đặt camera trên điện thoại với IVMS4200 và Hik-connect A-Z

   11/9/2019

Khi lắp đặt camera hikviosn để xem được dữ liệu từ đầu ghi hình từ bất cứ nơi đâu qua máy tính ngoài việc cung cấp  mạng cho hệ thống bạn cần cài đặt ứng dụng này trên máy tính nhé. Bạn có thể tải phần mềm tại đây. An ninh hoàng gia xin chia sẻ kiến thức về cách tự cài đặt camera quan sát hikvision trên điện thoại với phần mềm hikconnect và IVMS4200.

Xem chi tiết

“Bật mí” trọn bộ Camera Hikvision

“Bật mí” trọn bộ Camera Hikvision

   16/5/2020

Trọn bộ camera Hikvision - Hikvision là một thương hiệu Camera giám sát được yêu thích nhất trên thế giới trong nhiều năm liền. Với những tính năng vượt trội cũng như độ bền của sản phẩm đã được kiểm chứng đem lại hiệu quả tối đa cho người tiêu dùng. Hãy cùng Camera Smart tìm hiểu về những công dụng và tính năng nổi trội của các Camera Hikvision dưới đây! 

Xem chi tiết

Lắp đặt camera IP Hikvision hiệu quả an toàn

Lắp đặt camera IP Hikvision hiệu quả an toàn

   18/5/2020

Hướng dẫn lắp đặt camera IP Hikvision - Ngày nay việc lắp đặt các thiết bị camera an ninh không còn xa lạ đối với các hộ gia đình đặc biệt là những gia đình kinh doanh hay các cửa hàng, công ty. Việc lắp đặt các thiết bị camera sẽ được các nhân viên tại nơi cung cấp sản phẩm hỗ trợ hoặc được hướng dẫn, nhưng không phải ai cũng có thể lắp đặt đúng và chuẩn các thiết bị. Dưới đây Camera Smart sẽ hướng dẫn các bạn tự lắp đặt Camera IP Hikvision tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả.

Xem chi tiết

Thông tin về trọn bộ sản phẩm 2 camera Hikvision

Thông tin về trọn bộ sản phẩm 2 camera Hikvision

   21/5/2020

Trọn bộ 2 camera Hikvision - Thương hiệu Hikvision là một trong những dòng Camera quan sát chính hãng giám sát qua mạng điện thoại từ xa hoạt động ổn định đang được rất nhiều người lựa chọn sử dụng hiện nay. Hôm nay Camera Smart sẽ giới thiệu đến các bạn trọn bộ 2 camera của thương hiệu Hikvision đang được ưa chuộng sử dụng nhiều hiện nay.

Xem chi tiết

Bật mí cách lắp đặt camera Hikvision đơn giản, hiệu quả

Bật mí cách lắp đặt camera Hikvision đơn giản, hiệu quả

   30/5/2020

Lắp đặt camera Hikvision - Camera Hikvision là thương hiệu hàng đầu thế với nhiều loại camera cao cấp đứng đầu thị trường hiện nay với các tính năng vượt trội hình ảnh sắc nét sống động và rất được người tiêu dùng lựa chọn. Vậy bài viết hôm nay An Ninh Hoàng Gia sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt camera Hikvision.

Xem chi tiết

Sản phẩm

TỔNG ĐÀI TRỢ GIÚP

NHANH CHÓNG - TIỆN LỢI - HÀI LÒNG


Hỗ trợ Online
HOTLINE: 0977 923 686
- Chăm sóc khách hàng (8h-17h30)
- Mua hàng trực tuyến (8h-21h30)
- Hỗ trợ kỹ thuật (8h-21h30)
- Yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành (8h-19h)

 

Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
Email: anninhhoanggia6789@gmai.com
Hotline: 0977 923 686 - 0972 264 397

nhà cái uy tín tutbn Link vào Thabet: https://thabet.asia/
anninhhoanggia.com 0977923686
scroll